PRÉMIOVÝ LETNÍ TÁBOR
V NÁDHERNÉ PŘÍRODĚ

ŠUMAVA - NOVÉ HUTĚ

18. 7. - 25. 7. 2015

 

Táborem vás provedou tito dospěláci. Můžete si přečíst, jakou mají kvalifikaci pro pořádání táborů. Všichni aktivně působí ve spolku Bílej Mlejn Čakovice a tak je možné, že jste se s nimi již setkali na některé z akcí pro děti, které Bílej Mlejn pořádal nebo se na pořádání dané akce podílel (např. Spolkový den, čtení pro děti, divadelní vystoupení, akce sdružení LíPa v Třeboradicích, pohádková stezka v Miškovích apod.).

Lenka • Práce s dětmi je Lenčin denní chléb. Je totiž učitelkou ZŠ v Čakovicích, kde má na starosti děti na prvním stupni. Kromě toho ráda pomáhá všude tam, kde je veselo a často ji na akcích pro děti (i dospělé) potkáte s akordeonem či kytarou.

Míša • Míša se aktuálně věnuje dětem zejména prostřednictvím svého výtvarného ateliéru M-výtvarka Čakovice. Celé dětství jezdila tábory, později jako praktikantka a vedoucí oddílu. Má zkušenosti s pořádáním výletů, soutěží a sportovních akcí s dětmi.

Jirka • Jirka má na starosti organizaci akcí ve Spolku Bílej Mlejn a je i autorem nápadu uspořádat tento tábor. I součástí jeho povolání je pravidelná práce s dětmi. Má totiž ve volené samosprávě Čakovic na starosti rozvoj školství.

Terezka • I pro Terezku je práce s dětmi samozřejmostí. Je také učitelkou ZŠ v Čakovicích v prvním stupni, byť v současnosti je na rodičovské dovolené. Má rozsáhlé zkušenosti s přípravou výletů, škol v přírodě a výstav pro děti.

Kája • Kája, kromě toho, že na tábory jezdil jako dítě každý rok, má zkušenosti s pořádáním škol v přírodě, kde působil jako dozor. Také spoluorganizoval dětské výlety. Děti na táboře může například naučit na slackline.

Míša • Míša je hlavní organizátorkou čtení pro děti (Celé Česko čte dětem) v rámci spolku Bílej mlejn. Připravila již řadu tématických čtení a doplňkových workshopů a interaktivních cvičení na udržení pozornosti i těch nejmladších posluchačů.

Eliška • Eliška má rozsáhlé zkušenosti s pořádáním volnočasových aktivit pro děti. Sama je vyškolenou lyžařskou instruktorkou a podílí se na pravidelných zimních lyžařských kurzech pro děti nejen z čakovické základní školy.

Martina • Martina je učitelka na prvním stupni na ZŠ v Letňanech. Táborové zkušenosti získávala nejprve jako dítě, poté i jako instruktorka. Má zkušenosti se školami v přírodě i přípravou zábavných programů pro děti.

Táňa • Táňa nechybí téměř u žádné akce pro děti, kterou pořádá spolek Bílej Mlejn. Její některé role v pohádkách sice působí přísně (například role Luciferky), ale ve skutečnosti ji mají děti velmi rády, například při čtení, kde nikdy nechybí.