PRÉMIOVÝ LETNÍ TÁBOR
V NÁDHERNÉ PŘÍRODĚ

ŠUMAVA - NOVÉ HUTĚ

18. 7. - 25. 7. 2015

 

Hlavním zaměřením tábora je poznávání šumavské přírody. S ohledem na počasí si tedy budeme především užívat nádherného vzduchu. Poznáme slatě a jejich vegetaci, projdeme si šumavské lesy a v případě, že to bude technicky možné, a pokud to umožní personální podmínky v dané stanici, navštívíme též záchrannou stanici pro hendikepovaná zvířata. Při návratu domů je také plánována návštěva ekofarmy poblíž Kašperských Hor nebo jiná náhradní přírodovědná zastávka.

Náš tábor se bude skládat z oddílů. Kromě přírodovědného zaměření secvičíme v jednotlivých oddílech také krátké dramatické scénky na téma "šumavská příroda", které si společně v pátek večer na rozlučkovém večírku předvedeme a vyhodnotíme nejlepší táborový oddíl v dramatické soutěži. Náš tábor bude mít také vlastní facebookové stránky, kde bude vidět, co jsme vše v daný den na táboře prožili (platí pouze u dětí, jejichž rodiče k tomu dají souhlas). Některé reportáže si vytvoří děti samy podle scénáře, který si pod dohledem dospělých napíší.

Kromě toho budeme také sportovat v rámci areálu. Uspořádáme oddílové turnaje ve vybíjené a malé kopané.