Bílej mlejn
O sdružení
O sdružení
             
   

Identifikační údaje:

Bílej mlejn, o.s. (nově spolek)
Cukrovarská 36/33
196 00 Praha-Čakovice

IČ: 22748121

Vznik sdružení: 19. 3. 2012

 

Kontaktní údaje:

Email:
info{zavináč}bilejmlejn.cz

Facebook:
www.facebook.com/BilejMlejn

Telefon:
777 289 912

 

   

Spolek Bílej mlejn (dříve občanské sdružení)

Hlavním dlouhodobým cílem spolku Bílej mlejn je aktivně podporovat všestranný rozvoj městské části Praha-Čakovice a to zejména realizací následujících činností:

• pořádání kulturních a společenských akcí,
• pořádání odborných a osvětových seminářů a školení,
• pořádání sportovních akcí,
• pořádání volnočasových aktivit pro děti a mládež,
• podpora rozvoje podnikání.

V roce 2012 byla zahájena příprava dvou projektů v oblasti kultury: ochotnické divadlo a filmový klub. V roce 2013 byly zahájeny zkoušky divadelního souboru, který od té doby uvedl několik představení, a také činnost filmového klubu. Projekce klubu zatím probíhají nahodile, ale věříme, že se podaří sehnat dostatek mecenášů i pro dlouhodobou existenci filmového klubu.

 

Ekonomické podmínky spolku

Bílej mlejn je nestátní nezisková organizace. Finance na svou činnost získává z příspěvků členů, sponzorských darů a z veřejných zdrojů (Městská část Praha - Čakovice).

Přijde Vám činnost našeho spolku smysluplná? Máte zájem nám finančně pomoci a stát se sponzorem některé z činností? Velmi nás to potěší, prosím kontaktujte nás emailem: info{zavináč}bilejmlejn.cz nebo telefonicky na čísle 777 289 912.

Účet spolku Bílej mlejn pro sponzorské dary:
Raiffeisenbank: č. ú. 7555 95 0001/5500

 

Způsob vedení spolku

Spolek vede 5 členná výkonná rada, volená ze členů spolku. V čele stojí předseda, kterého zastupuje místopředseda.