Bílej mlejn
O sdružení
Filmový klub
             
   

Filmový klub je jedním z projektů spolku Bílej mlejn. Funguje příležitostně a nabízí zejména komentované záznamy koncertů klasické hudby.

Chcete nám pomoci s finančním zajištěním filmového klubu? Kontaktujte nás a pojďme společně posunout kulturní úroveň naší městské části.

 

   

Aktivity filmového klubu

Filmový klub Čakovice je komorní prostor pro cca 25 diváků. Projekce nemají pravidelný řád, ale s ohledem na licenční a distribuční politiku distributorských společností probíhají příležitostně na základě partnerské spolupráce.

V minulosti tak bylo možné shlédnout např. exkluzivní záznam oratoria "Křížová cesta" v podání Filharmonie Hradec Králové. Tuto projekci uvedl a okomentoval přímo ve Filmovém klubu v Čakovicích autor díla p. Lukáš Hurník, skladatel a šéfredaktor Českého rozhlasu Vltava.

S Filharmonií Hradec Králové je návázána užší spolupráce, ostatně při zahájení filmového klubu byl přítomen předseda správní rady Filharmonie HK p. Luboš Janhuba. Výtežek premiéry Filmového klubu byl poskytnut jako symbolický sponzorský dar na pořízení varhan pro koncertní sál ve Filharmonii HradeckKrálové.

Proč potřebujeme pomoci?

Klubová filmová projekce bohužel nelze pokrýt jen ze vstupného. Jedno filmové představení tak musí být dotováno. A to i přes skutečnost, že veškerá "lidská" práce v klubu je zajištěna bezplatně, dobrovolníky našeho občanského sdružení.

Účet spolku Bílej mlejn pro sponzorské dary:
Raiffeisenbank: č. ú. 7555 95 0001/5500